TBH E-Learning

Quản trị thương hiệu

monhoc thuong hieu

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn bản về Quản trị thương hiệu và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như: Định vị thương hiệu và thiết kế đặc tính thương hiệu, Hoạch định và thực hiện các chương trình marketing xây dựng tài sản thương hiệu, Đo lường kết quả hoạt động của thương hiệu, Phát triển và duy trì tài sản thương hiệu, Bảo vệ thương hiệu và khai thác giá trị tài sản thương hiệu.   

Tại sao bạn cần học Quản trị thương hiệu?

Môn học giúp bạn hiểu và vận dụng hoạch định, xây dựng và định vị thương hiệu đoanh nghiệp thành công.

Đội ngũ tham gia giảng dạy

Tống Viết Bảo Hoàng*
g-31

Grupi means growing our food, which is to nourish us, without chemical aids during the growing process such as fertilisers, pesticides, fungcides, herbacides, larbicides etcLorem Ipsum is simply the dummy text.


Đánh giá
support
Money back
guarantee
Cheap price
provider
Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)