TBH E-Learning

Quản trị thương hiệu

ĐĂNG KÝ HỌC
Nếu bạn cần hỗ trợ
0905 729 666
Link lớp E-Learning
VÀO HỌC
monhoc thuong hieu

Giới thiệu môn học

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn bản về Quản trị thương hiệu và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như: Định vị thương hiệu và thiết kế đặc tính thương hiệu, Hoạch định và thực hiện các chương trình marketing xây dựng tài sản thương hiệu, Đo lường kết quả hoạt động của thương hiệu, Phát triển và duy trì tài sản thương hiệu, Bảo vệ thương hiệu và khai thác giá trị tài sản thương hiệu.   

Tại sao bạn cần học Quản trị thương hiệu?

Giúp bạn xây dựng và gìn giữ thương hiệu thật mạnh trong tâm trí khách hàng

Đội ngũ tham gia giảng dạy

Tống Viết Bảo Hoàng
g-31

We serve the best work

Grupi means growing our food, which is to nourish us, without chemical aids during the growing process such as fertilisers, pesticides, fungcides, herbacides, larbicides etcLorem Ipsum is simply the dummy text.
Best quality
support
Money back
guarantee
Cheap price
provider
Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)