TBH E-Learning

E-Marketing

monhoc emar

Nội dung học phần được trình bày theo cách tiếp cận bổ trợ công nghệ vào hoạt động Quản trị Marketing, bao gồm: Xác định cơ hội thị trường; lập kế hoạch E-Marrketing; Nghiên cứu thị trường trực tuyến; Xây dựng chiến lược E-Marketing định hướng khách hàng mục tiêu; Các chiến lược triển khai dựa trên chính sách sản phẩm, giá, kênh phân phối, xúc tiến, CRM. Qua đó, người học có thể nắm vững nội dung và tư duy ứng dụng công nghệ vào hoạt động Marketing và vận dụng xây dựng các chiến lược, thực thi một cách sáng tạo.

Tại sao bạn cần học E-Marketing?

Giúp bạn hiểu và thực hiện hoạt động Marketing trong kỷ nguyên 4.0 tốt hơn.

Đội ngũ tham gia giảng dạy

Tống Viết Bảo Hoàng*
Mai Cẩm Linh
Lê Phúc Nguyên
Dương Thị Diễm Hà
g-31

Grupi means growing our food, which is to nourish us, without chemical aids during the growing process such as fertilisers, pesticides, fungcides, herbacides, larbicides etcLorem Ipsum is simply the dummy text.


Đánh giá
support
Money back
guarantee
Cheap price
provider
Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)