TBH E-Learning

Social Media Marketing

monhoc social

Giới thiệu môn học

Nội dung học phần được trình bày theo hướng tiếp cận tổng thể các hoạt động Marketing trên mạng xã hội và nguyên tắc thiết lập, xây dựng, quản trị chiến lược marketing trên mạng xã hội bao gồm: Nền tảng truyền thông mạng xã hội; Các loại nhóm truyền thông mạng xã hội; Phương pháp phân tích, hoạch định, thiết lập chỉ số đo lường chiến lược Marketing trên mạng xã hội. Qua đó, người học có thể hiểu rõ và tư duy ứng dụng để xây dựng và quản trị chiến lược Marketing trên mạng xã hội của doanh nghiệp.

Tại sao bạn cần học Social Media Marketing?

Giúp bạn chinh phục được khách hàng trong thế giới ảo tốt hơn.

Đội ngũ tham gia giảng dạy

Tống Viết Bảo Hoàng
g-31

We serve the best work

Grupi means growing our food, which is to nourish us, without chemical aids during the growing process such as fertilisers, pesticides, fungcides, herbacides, larbicides etcLorem Ipsum is simply the dummy text.
Best quality
support
Money back
guarantee
Cheap price
provider
Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)