Cùng nhau
Chúng ta phát triển

Với gần 15 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực Marketing, tôi hi vọng sẽ hỗ trợ bạn phát triển năng lực bản thân, kiến tạo tương lai vững chắc cho chính mình.

Kiến thức chuyên môn
95%
Kinh nghiệm thực tiễn
90%
Hỗ trợ sinh viên
100%
Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Kinh tế Huế.

Bạn muốn tải tài liệu học tập?

Một số môn học phụ trách

E-Marketing

Client’s Review

How it works?

Request a design

1
Once you’ve become a member you’ll get access to our design requests tool.
You can submit as many design requests as you want! We'll work on 1 request at a time.
You can submit as many design requests as you want! We'll work on 1 request at a time.
You can submit as many design requests as you want! We'll work on 1 request at a time.

We work in time

2
Receive your design, per your selected brand guidelines, within 48hrs on average.
You can submit as many design requests as you want! We'll work on 1 request at a time.
You can submit as many design requests as you want! We'll work on 1 request at a time.
You can submit as many design requests as you want! We'll work on 1 request at a time.

Complete and download

3
Once you’ve become a member you’ll get access to our design requests tool.
You can submit as many design requests as you want! We'll work on 1 request at a time.
You can submit as many design requests as you want! We'll work on 1 request at a time.
You can submit as many design requests as you want! We'll work on 1 request at a time.

Want to consult with our team?

Partners

Các chuyên gia đồng kiến tạo

Vì một thế hệ trẻ giỏi hơn!
Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ!

Lê Phúc Nguyên

Strategic Brand Manager
Lazada Vietnam
Anh Nguyên có kinh nghiệm đặc biệt trong việc thấu hiểu khách hàng, xây dựng chiến lược Marketing của doanh nghiệp. Anh sẽ tham gia chia sẻ trong môn học Hành vi người tiêu dùng

Mai Cẩm Linh

Business Development Director
Younet Media
Chị Linh có kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực Social Listening. Chị sẽ tham gia chia sẻ trong các môn học Hành vi người tiêu dùng và eMarketing

Lê Thị Kiều Ngân

Consumer Insights Analyst
Firmenich
Chị Ngân có kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường khi từng làm việc tại các công ty như Kantar, Cimigo... Chị sẽ tham gia chia sẻ trong môn học Hành vi người tiêu dùng

Dương Thị Diễm Hà

CEO
Flyads
Chị Hà có kinh nghiệm đặc biệt trong mảng truyền thông, kỹ thuật số. Chị sẽ tham gia chia sẻ trong môn học eMarketing

Dương Phạm Thùy An

Senior Account Manager @ Snaps
Ms Dương An là chuyên gia trong mảng Creator và Influencer Marketing, đặc biệt trên nền tảng TikTok. Ms An sẽ tham gia giảng dạy ở môn học Social Media Marketing.
Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)