TBH E-Learning

Giới thiệu về tôi

About us

Tôi là
TỐNG BẢO HOÀNG

Tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế Huế. Ngoài công tác giảng dạy, tôi còn là nhà tư vấn, cố vấn khởi nghiệp và tham gia điều hành doanh nghiệp.

MBA. TỐNG BẢO HOÀNG

Tôi & các cộng sự rất vui khi là người đồng hành, hỗ trợ các bạn phát triển!

Với quan điểm “Vì 1 thế hệ trẻ ngày càng giỏi hơn”, Chúng tôi hy vọng sẽ hỗ trợ các bạn khai phóng, xây dựng năng lực, giúp bạn kiến tạo tương lai vững chắc.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TỪ SINH VIÊN
Tính cần thiết của môn học
91%
cảm nhận tính thực tiễn khi học tập
93%
Mức độ nhiệt tình, hỗ trợ sinh viên
98%
đáp ứng kỳ vọng sinh viên
92%
1 +
Số sinh viên giảng dạy
1 +
Lớp đào tạo, tập huấn
1 +
Nghiên cứu, bài báo
1 %
Sinh viên hài lòng
Services

We are a digitally-led, full-service creative agency.

Grupi is a design studio founded in London and expanded our services, and become a multinational firm.


Một vài DN/Tổ chức đã hợp tác đào tạo, tập huấn

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)