TBH E-Learning

Hành vi người tiêu dùng

hanhvintd2

Giới thiệu môn học

Nội dung học phần được trình bày theo cách tiếp cận các nhóm nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến hành vi, tiến trình ra quyết định mua của người tiêu dùng, bao gồm: Tác động của yếu tố bên ngoài như Văn hóa; Giai tầng xã hội; Nhóm tham khảo; Gia đình… Tác động của các yếu tố thuộc nội tại bên trong người tiêu dùng như Nhận thức; Cá tính; Động cơ; Thái độ… và tiến trình ra quyết định mua của người tiêu dùng. Qua đó, người học có thể hiểu rõ và tư duy ứng dụng để thúc đẩy hành vi người tiêu dùng theo chiều hướng có lợi cho chiến lược Marketing của doanh nghiệp.

Tại sao bạn cần học Hành vi khách hàng?

Giúp bạn thấu hiểu khách hàng, bối cảnh trước khi đưa ra chiến lược.

Đội ngũ tham gia giảng dạy

Tống Viết Bảo Hoàng*
Mai Cẩm Linh
Lê Phúc Nguyên
Lê Thị Kiều Ngân
g-31

We serve the best work

Grupi means growing our food, which is to nourish us, without chemical aids during the growing process such as fertilisers, pesticides, fungcides, herbacides, larbicides etcLorem Ipsum is simply the dummy text.
Best quality
support
Money back
guarantee
Cheap price
provider
Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)