TBH E-Learning

Marketing căn bản

monhoc mar cb

Giới thiệu môn học

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn bản về những nguyên lý Marketing và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như: Hệ thống thông tin Marketing; môi trường marketing và thị trường các doanh nghiệp; nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng; nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường gồm chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp.

Tại sao bạn cần học Marketing?

Giúp DN đáp ứng thị trường tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Đội ngũ tham gia giảng dạy

Tống Viết Bảo Hoàng
g-31

We serve the best work

Grupi means growing our food, which is to nourish us, without chemical aids during the growing process such as fertilisers, pesticides, fungcides, herbacides, larbicides etcLorem Ipsum is simply the dummy text.
Best quality
support
Money back
guarantee
Cheap price
provider
Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)