TBH E-Learning

Khóa học

Service

Tôi là
TỐNG BẢO HOÀNG

Hiện tại tôi đang phụ trách giảng dạy 6 môn học bao gồm:

Quản trị thương hiệu

 • Chiến lược thương hiệu
 • Hệ thống nhận diện thương hiệu
 • Truyền thông thương hiệu
 • Bảo vệ và khai thác thương hiệu
 • Tính cách thương hiệu
 • ...

Truyền thông Marketing tích hợp

 • Quảng cáo
 • Digital Marketing
 • Khuyến mãi
 • Quan hệ công chúng
 • ...

E-Marketing

 • Thị trường trực tuyến toàn cầu 3.0
 • Social listening, PESO
 • Người tiêu dùng kết nối
 • Chiến lược giá linh động
 • Quản trị quan hệ khách hàng 2.0
 • ...

Hành vi người tiêu dùng

 • Customer insight
 • Văn hóa người dùng
 • KOL/KOCs, giai tầng xã hội
 • Thái độ, động cơ
 • ...

Social Media Marketing

 • Cộng đồng trực tuyến
 • Facebook, Youtube, Tiktok...
 • Chiến lược Social media
 • Quản trị và đo lường dữ liệu
 • ...

Marketing căn bản

 • Phân tích ma trận SWOT
 • Chiến lược Marketing mục tiêu
 • Hành vi khách hàng
 • Chiến lược Marketing Mix
 • ...


Một vài DN/Tổ chức đã hợp tác đào tạo, tập huấn

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)