TBH E-Learning

Hướng dẫn cơ bản trước khi bắt đầu thực tập tốt nghiệp

1. Thời gian bắt đầu và kết thúc thực tập

Đợt 1. Từ 02/10/2023 – 07/01/2024

Bảo vệ khóa luận dự kiến: 27/01/2024 – 31/01/2024

Đợt 2. Từ 25/12/2023 – 14/04/2024

2. Phân bổ thời hạn thực hiện các hạng mục

Hạng mục Hạn nộp Hướng dẫn Ghi chú
Đề cương 10/01/2024 Đọc kỹ và làm đúng các mục thầy yêu cầu trong mẫu đề cương và kế hoạch nghiên cứu Link tải tại đây tại đây
SV làm không đúng yêu cầu, GVHD sẽ từ chối góp ý, chỉnh sửa.
Cơ sở lý luận & bảng hỏi 30/01/2024 Làm rõ nội hàm & các mối quan hệ liên quan khái niệm đề tài.

Xây dựng mô hình, thang đo, bình luận các nghiên cứu liên quan.

Thực hiện trích dẫn đúng yêu cầu

Hướng dẫn thực hiện theo yêu cầu của GVHD bằng phần mềm Endnote X7.
Tải hướng dẫn xây dựng giả thuyết, mô hình, thang đo tại đây tại đây.
Bản thảo lần 1 20/03/2024 Format đúng quy định

Bài không Format, GVHD từ chối sửa.

Xem quy định tại đây.
Bản thảo lần 2 30/03/2024 Nếu lần 1 không đạt

3. Cách lựa chọn đề tài

Một đề tài tốt cần có sự cân bằng của 3 yếu tố: (1) Đam mê, năng lực của bản thân; (2) Điều kiện hỗ trợ của doanh nghiệp và (3) Hướng chuyên môn chính, sở trường nghiên cứu của GVHD. Trong trường hợp Sinh viên lựa chọn đề tài không phù hợp sở trường của GVHD, GVHD chỉ hướng dẫn SV về mặt phương pháp.

Ngoài ra đề tài thực hiện cần lưu ý tránh trùng đề tài do sinh viên khác của nhà trường thực hiện ngay tại đơn vị thực tập trong phạm vi 3 năm. Trường hợp đơn vị thực tập có nhiều sinh viên cùng thực tập, cần biết tên đề tài của nhau để tránh ngay từ đầu.

Để lựa chọn 1 đề tài tốt, sinh viên nên:

  • Đọc kỹ nội dung lý thuyết dự kiến làm
  • Liệt kê các hướng đề tài khả dụng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp, các thông tin dự kiến đạt được và thông tin cần doanh nghiệp hỗ trợ để gửi doanh nghiệp đánh giá, lựa chọn cho phép thực hiện hướng đề tài nào. Mẫu danh mục đề tài gửi Doanh nghiệp sinh viên tham khảo tại đây.
  • Sau khi doanh nghiệp chốt đề tài, thông báo lại với GVHD và thực hiện xây dựng đề cương chính thức.

4. Hướng chuyên môn, sở trường nghiên cứu của giảng viên Tống Bảo Hoàng

  • Nghiên cứu hành vi khách hàng.
  • Nghiên cứu về thương hiệu.
  • Nghiên cứu về E-Marketing.

Leave A Comment

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)